Aj v roku 2016 sme sa uchádzali o podporu turnajov Snežnica cup 2016 v grantovom programe Nadácie Kia Motors Slovakia  “Región športuje 2016”. Opäť sme boli úspešní!!!

Nadácia Kia Motors Slovakia v programe „Región športuje 2016“ prerozdelí finančné prostriedky vo výške 120 000 EUR. Do programu prišlo spolu 150 žiadostí, hodnotiaca komisia rozhodla o podpore 52 projektov.  Náš projekt bude podporený sumou 1030,62€, z ktorých bude hradená podstatná časť nákladov na organizovanie turnajov Snežnica cup 2016 a z týchto finančných prostriedkov tiež kúpime novú latexovú  lajnovačku na značenie čiar. Nadáciam Kia Motors Slovakia a Pontis ďakujeme za dôveru a podporu!!!

Turnaj Snežnica cup pre kategóriu prípravky U-9 sa uskutoční v nedeľu 29.5.2016 v areáli MŠK Žilina v Žiline v Závodí a turnaj Snežnica cup pre kategóriu starších žiakov U-15 sa uskutoční v nedeľu 26.6.2016 na Obecnom štadióne v Snežnici.

účastníci turnaja

 

Pridaj komentár