Program tréningov

 

dorast– utorok o 17.00 hod.

               – štvrtok o 17.00 hod.

st. žiaci-utorok o 17.00 hod.

               – štvrtok o 17.00 hod.

prípravka– streda o 17.00

                      – piatok o 17.00

 

O zmenách informujú tréneri prostredníctvom FB!