Na tomto mieste Vás už čoskoro budeme informovať o projektoch a našich investíciach, ktoré sme z prostriedkov zabezpečených našim klubom preinvestovali na Obecnom štadióne Snežnica.