Názov: Mládežnícky športový klub Snežnica
IČO: 42215846
DIČ: 2023322785
Sídlo: Snežnica, Ocú Snežnica č. 17, 023 32
Právna forma: občianske združenie zaregistrované MV SR dňa 4.3.2011 pod VVS/1-900/90-372 40
Bankové spojenie: ČSOB, pobočka Žilina, J. M. Hurbana 1, č.ú. 4013303121/7500,IBAN: SK35 7500 0000 0040 1330 3121
oficiálna webová stránka: www.msksneznica.sk
Kontaktné informácie:
msksneznica@gmail.com
Pošta:

MŠK Snežnica
OcÚ Snežnica 17
023 32
Slovakia

Issf manažéri:

Mgr. Marián Ukrop,muži, dorast+ registrácie a prestupy a hosťovania, msksneznica@gmail.com

Ing. Peter Smieško,starší žiaci, mladší žiaci, prípravka + prestupy a hosťovania, tel. č. 0914 234 784

logo:         

cropped-final_green_small.png

Vedenie klubu a futbalového oddielu:

Ing. Peter Smieško- predseda VV MŠK Snežnica, 0914 234 784
Mgr. Marián Ukrop – predseda futbalového oddielu,