pridané 23.1.2015-Chceme, aby ste nahliadli do zákulisia nášho klubu, preto Vám prinášame podrobné informácie o hospodárení nášho klubu v predchádzajúcom kalendárnom roku.

V roku 2014 sme od vzniku nášho občianskeho združenia (marec 2011) hospodárili s rekordným rozpočtom. Do príjmovej časti rozpočtu nám pribudlo počas celého roka 3.705,44€.

peniaze

Tieto financie výrazne ovplyvnili finančné prostriedky získané z grantového projektu Kia Motors.  V  projekte Snežnica cup 2014  sme boli úspešní, a tak nám prostredníctvom nadácie Pontis bolo poukázaných 1 789,30€. Ďalšie príjmy boli nasledovné:

príjem z podielu 2% zo zaplatených daní- 1 024,27€

príspevok obce Snežnica- 600€

vrátenie predtým zaplatenej kaucie ObFZ –81,84€

príjem zo štartovného na  nami organizovaných turnajov- 210€

úroky z banky- 0,03€

Financie sme spotrebovali na ciele vyplývajúce z našich stanov.

Prostriedky z nadácie Pontis boli prísne naviazané na projekt. Za odľahčené brány a siete pre súťaže mladších žiakov sme zaplatili 1 411,20€. Za minerálnu vodu pre mužstvá zúčastnené na turnajoch Snežnica cup sme zaplatili 57,96€. Na trofeje bolo použitých z dotácie 245,30€. Počas roka sme najmä v jeho prvej časti zaplatili za cestu na zápasy 80€. Za účasť na niektorých turnajoch sme platili 110€. Prevádzka klubovej  webstránky nás stála 45,72€(customhosting a doména). Za multihypotonický nápoj pre hráčov sme platili 14,88€. Štartovné mužstiev v súťažiach ObFZ sme zaplatili v sume 34€. Nadobudli sme tiež špičkovú multifunkčnú tlačiareň potrebnú k zápisom o stretnutí za 148,50€. Za turnaje , ktoré sme organizovali pre kategórie U-10 a U-9 mimo projektu sme tiež zaplatili za trofeje 140,15€, resp. 75,60€ a 8,80€. Platili sme aj rôzne administratívne poplatky, napr. poplatky banke(44€) lekárske prehliadky(10€), poplatok notárovi za registráciu do zoznamu prijímateľov na rok 2015(56,40€)

Vyúčtovanie poukázanej sumy  2%  z dane:

Ako už bolo vyššie uvedené v roku 2014  nám bolo poukázaných celkom 1 024,27€. Peniaze sme obdržali v júni a použili sme ich nasledovne:

-nákup  vybavenia(taška na dresy,lekárničky, vybavenie lekárničiek, tričká pre hráčov, športové tašky pre hráčov, lopty, vaky na lopty, fľaše na občerstvenie spolu so stojanmi,rozlišovačky, potlač čísel a nápisov)- 669,23€ 

–  mesačné ISSF faktúry pre SFZ(platby za rozhodcov, poplatky pre zväz) – 232,93€

-cesta na zápasy- 52€

-poplatky za registráciu hráčov-46,84€

drobné platby(poštovné, vápno, zhotovenie kľúčov)-15,65€

Peniaze z Vašich dani nám teda významne pomohli. Boli by sme radi, aby ste nám zachovali priazeň aj v tomto roku.

Okrem týchto prostriedkov sme na rozvoj mládežníckeho športu použili aj ďalšie prostriedky od našich sponzorov, ktorí prispievali najmä na občerstvenie hráčov po zápase. Veľmi nám pomohli rodičia, ktorí zväčša nezištne zabezpečovali prepravu všetkých našich mužstiev na majstrovské zápasy, priateľské zápasy ako aj turnaje všetkých troch mládežníckych mužstiev. Ušetrilo nám to nemalé finančné prostriedky, pretože cestovné náklady na také množstvo zápasov, ktoré v priebehu roka odohráme sú nepomerne vyššie ako náklady, ktoré sme hradili v roku 2014 z klubovej pokladne. Podporu nám preukázali samozrejme viacerí sponzori,(najmä z radov rodičov) ktorí prispievali k vyššej úrovni turnajov, ktoré sme organizovali v roku 2014. Boli to celkom až 4 turnaje, z ktorých len 2 boli financované vyššie zmieneným projektom. Sponzori nám tiež zakúpili 2 novučké sady značkových dresov. Kúpili sme tiež klubovú vlajku.

Všetkým, ktorí nás akoukoľvek formou v predchádzajúcom roku podporili veľmi pekne ďakujeme!

Aktuálne na začiatku roka nie je síce naša finančná situácia ideálna, ale na bezproblémovú zimnú prípravu s účasťou na turnajoch a s niekoľkými prípravnými zápasmi financie máme a dúfame, že potom nám pomôže k prekonaniu prechodného obdobia dotácia z obce Snežnica. Veríme, že aj v tomto roku zabezpečíme bezproblémové fungovanie klubu, tak, aby ani v tomto roku nemuseli naši hráči platiť mesačné poplatky ako to býva obvyklé v niektorých kluboch.

Ešte raz ďakujeme všetkým za podporu!

Výkonný výbor MŠK Snežnica

 

 

Pridaj komentár