Obec Snežnica realizovala na Obecnom štadióne rekonštrukčné práce, ruku k dielu priložil aj náš klub.

V letných mesiacoch obec Snežnica pristúpila k rekonštrukcii sociálnych zariadení na Obecnom štadióne v Snežnici. Rekonštrukčné práce financovala obec. K rekonštrukcii finančne prispel aj náš klub sumou 2 500 €, z ktorej boli hradené stavebné práce.

Počas rekonštrukcie boli úplne nanovo vybudované sprchy, vrátane kanalizácie, izolácie , dlažby a obkladov. Vymenilo sa tiež okno. Pribudli prechodové dvere priamo z domácej šatne do spŕch. Okrem spŕch boli v sociálnej miestnosti umiestnené aj umývadlá a výlevka. Vymenili sa pôvodné dvere za nové a zrekonštruovala sa aj elektroinštalácia a osvetlenie.

Rovnako bola položená nová dlažba v priestoroch wc a vymenené pisoáre,wc, umývadlo, dvere a osvetlenie.

Vyriešil sa tiež problém so ženským wc. Toto bolo vybudované osobitne zo zadnej strany budovy šatní. Realizovali sa tiež práce na vybudovaní prístupového chodníka zo zámkovej dlažby k ženskému wc.

Centrálna chodba v budove šatní bola tiež zrekonštruovaná a v súčasnosti sa na nej nachádza nová epoxidová podlaha.

Touto cestou ďakujeme starostovi obce ako i poslancom obecného zastupiteľstva za to, že po dlhých rokoch došlo k vynoveniu priestorov, ktoré okrem nášho klubu využíva obec k rôznym akciám a slúžia aj širokej verejnosti.

V súvislosti s modernizáciou snežnického ihriska sa v tomto roku činil aj náš klub- MŠK Snežnica. Celkovo sme z vlastných prostriedkov v roku 2022 investovali do areálu už cca 4 600 €.

V jarných mesiacoch sme rozšírili domácu šatňu. Zrekonštruovali sme striedačky, pod ktorými pribudla dlažba a pribudli tiež nové plastové sedadlá. Vymenili sme ochranné oplotenie okolo hracej plochy, do výšky 2 m, natreli sme konštrukciu oplotenia. Vymenili sme reprosústavu ( s prispením sponzora- rešataurácia Stará menza Žilina) . Nanovo bolo namaľované aj zábradlie okolo hracej plochy a tiež lavičky pre divákov.

Veríme, že vynovené priestory budú dlho slúžiť nám všetkým, že sa všetci budú správať ohľaduplne k zariadeniu ihriska a že kultúrne prostredie prispeje k lepšej reprezentácii obce Snežnica.

Aj v budúcnosti bude potrebné modernizovať priestory ihriska, o čo sa bude snažiť aj náš klub. Azda najakútnejšie je potrebné vykonať náter strechy na budove šatní a bude potrebné vymeniť tiež okná a dvere na budove. Je to však nákladná záležitosť. preto musíme ísť postupne krok po kroku.

miestnosť spŕch po rekonštrukcii
výlevka a nové dvere
najskôr sme búrali
otvor na prechodové dvere zo šatne do spŕch
izolácia je dôležitá
bola vybudovaná aj nová kanalizácia
výsledok je super
rekonštruovalo sa aj wc
zo zadnej strany budovy pribudlo aj samostatné wc pre ženy
k ženskému wc bolo potrebné vybudovať prístupový chodník
Centrálna chodba v budove je tiež nová
na chodbe pribudne aj nový obklad
natreli sme aj zábradlie
nový náter majú aj lavičky pre divákov
vymenili sme aj oplotenie
rekonštrukciou prešli aj striedačky pre hráčov

Pridaj komentár