Keďže hráči sú členmi Slovenského futbalového zväzu, je potrebné, aby pred každou sezónou zaplatili pre SFZ členský poplatok, ktorý činí u hráčov do 18 rokov 3€ a pri hráčoch nad 18 rokov 6€. Bez úhrady členského poplatku Vám systém ISSF neumožní vo svojom hráčskom konte vykonávať akékoľvek úkony. Nakoľko náš klub prechádza aktuálne veľkým množstvom zmien, je potrebné vybavovať množstvo prestupov, resp. hosťovaní, potrebujeme súčinnosť hráčov, resp. rodičov hráčov, tak, aby boli matričné úkony realizované hladko…..

sfz

Dôležité je, že prestupy sa dajú realizovať len do 15.7., takže musíte okamžite konať.

Pre zjednosušenie Vám prinášame návod, ako si zaplatíte členský príspevok. Takže poďme na to:

Hráči, ktorí majú vybavené v systéme ISSF hráčske konto sa musia najskôr prihlásiť  na stránku issf.futbalnet.sk (ostatní si najskôr musia vybaviť konto na príslušnej matrike ObFZ buď v  Žiline na ulici Pivovarskej, alebo v Čadci, na ulici Športovcov v úradných hodinách, alebo na ktoromkoľvek ObFZ.)

  1. Keď ste sa úspešne prihlásili elektronicky do svojho hráčskeho konta kliknite hore na záložku “Môj účet“, prejdite vpravo na odiel zmena fakturačných údajov, vyberte položku fyzická osoba, meno a IĆO Vám dá systém automaticky, musíte však vypísať IBAN Vášho bankového  účtu, z ktorého zaplatíte členské,
  2. keď máte fakturačné údaje vypísané, kliknite na modré tlačidlo nachádzajúce sa dolu pod položkou štát  “zmeniť” – malo by sa Vám zobraziť, že fakturačné údaje boli úspešne zmenené,
  3.  následne na hornej lište kliknite na položku ” Moje členské poplatky“, kde vyberiete príslušný poplatok ( do 18 rokov 3€, nad 18 rokov 6€),
  4. následne zakliknite tlačítko ” generovať členské/faktúru“+ následne potvrďte tlačidlo” ÁNO“,
  5. kliknite na tlačidlo ” vytlačiť faktúru” a následne si môžete stav členského skontrolovať stlačením tlačidla na hornej lište ” môj profil“, kde by pri členských príspevkoch už malo byť uvedené
    01.07.2019 – 30.06.2020
  6. To by malo byť všetko, potom už len podľa faktúry členské aj reálne zaplaťte.

Nečakajte a hneď sa nalogujte a konajte. Času je málo! 

Pridaj komentár