V súvislosti s rozhodnutím Slovenského futbalového zväzu o povinnosti vyberať od svojich členov členský príspevok Vám oznamujeme informácie ohľadne výšky členského príspevku a spôsobu jeho platby na sezónu 2016/2017.

 

V zmysle platného Zákone o športe je povinnosťou všetkých športových organizácií a ich členov na Slovensku, ktoré majú záujem na financovaní vlastnej športovej činnosti zo štátnych prostriedkov, platiť členské. Vychádzajúc z toho Konferencia SFZ 3.6.2016 schválila nasledovné členské príspevky: – Hráči do 18 rokov 3 € – Hráči nad 18 rokov 6 € – Tréneri, delegáti, funkcionári, sprostredkovatelia 10 € – Futbalové kluby 20 € – Zväzy (RFZ, ObFZ) 20 € – Ostatní riadni a pridružení členovia 20 €.

mešec

Zaplatenie členského príspevku nie je len formálny akt. Zväz od klubov bude vyžadovať reálne vybratie členských príspevkov od svojich hráčov, s tým, že klub aj musí preukázať, že členský príspevok konkrétny hráč zaplatil. Dokonca to SFZ ošetril tak, že hráč, ktorý nebude mať vykázané v systéme ISSF zaplatenie členského, nebude môcť byť uvedený v zápise o stretnutí, čo v praxi znamená, že bez zaplatenia členského príspevku hráč nemôže hrať súťažné zápasy.

Touto cestou Vás teda všetkých, ktorí máte vyhotovený registračný preukaz žiadame o úhradu členského príspevku pre slovenský futbalový zväz. Členské pri hráčoch do 18 rokov je vo výške 3€. Uvedenú sumu je potrebné doniesť trénerom jednotlivých mužstiev na najbližší tréning, resp. prípravný zápas. Tréneri následne vybraté členské príspevky odovzdajú do pokladne klubu a náš klub po zaúčtovaní potom členské odvedie prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry SFZ. Zväz by mal následne vybraté príspevky aspoň čiastočne vrátiť jednotlivým klubom vo forme dotácie.

Prosíme Vás o čo najskoršiu úhradu členského, tak, aby sme na budúci týždeň bez problémov mohli odštartovať novú futbalovú sezónu 2016/2017.

Ďakujeme!

Pridaj komentár