V stredu 13.07.2016 sa stretli členovia Výkonného výboru MŠK Snežnica.Na neformálnom zasadnutí sa stretli 4 z 5 členov výboru. Prejednali sa viaceré dôležité otázky fungovania klubu.

  • V úvode Peter Smieško oboznámil prítomných s finančnou situáciou klubu. Konštatoval, že finančný chod klubu je zabezpečený v potrebnom rozsahu. Príjmy sú tvorené najmä podielom 2% zo zaplatených daní, dotáciou obce Snežnica,sponzorskými darmi , úspešne sme sa zapojili do  grantových projektov. Tohtoročné príjmy zatiaľ dosiahli sumu na úrovni cca. 4 300€, očakávame ešte doplatenie finančnej čiastky z 2% zaplatených daní. Príjmová časť tohtoročného rozpočtu by sa mohla pohybovať na úrovni 4 600 až 5. 000€. Je však potrebné podotknúť, že existencia až štyroch družstiev si vyžaduje vynaloženie značnej sumy. Náklady by sa však mali stíhať uhrádzať priebežne.
  • Následne sme sa zaoberali prípravou novej sezóny. Rozhodli sme sa, že do súťaže prihlásime v sezóne 2016/2017 aj družstvo prípravky. V novom ročníku tak budeme mať v súťažiach zaradené až 4 družstvá(dorast U-19-M. Ukrop, starší žiaci U-15- P.Smieško, mladší žiaci U-13-P. Labuda, prípravka U9,10- Š. Labuda),
  • Príprava na nový súťažný ročník začne v prvý augustový týždeň. Dorast a starší žiaci začínajú 4.8., mladší žiaci a prípravka začínajú 5.8.2016. Súťaže začínajú 21.08.2016 (žiacké mužstvá), resp. 27.08.2016(dorast). Začiatok súťaže prípravky ešte zväzom nebol stanovený.
  • V ďalšej časti sme sa venovali aktuálnemu rozhodnutiu SFZ, podľa ktorého každý člen SFZ(kluby, funkcionári, hráči, rozhodcovia atď) sú povinní platiť 1x ročne členský príspevok, čo vyplýva zo zákona o športe. V prípade, že hráč nebude mať zaplatený členský príspevok, nebude ho možné zaradiť do zápisu o stretnutí- nebude tak môcť súťažne hrať futbal. Pri hráčoch do 18 rokov bol zväzom stanovený poplatok na sumu 3€. Každý hráč teda bude musieť zaplatiť uvedenú sumu. Čenské príspevky budú na základe rozhodnutia Výkonného výboru MŠK Snežnica vyberať za každé družstvo tréneri. Hráči dostanú potvrdenie o zaplatení členského príspevku. Peniaze je potrebné priniesť na prvý tréning. O podrobnostiach Vás budeme informovať.
    •  Ďalším bodom rokovania výboru bolo prehodnotenie činnosti stolnotenisového a futsalového oddielu. Nakoľko uvedené oddiely reálne nevykonávajú žiadnu činnosť a existujú len formálne, Výkonný výbor v zmysle stanov MŠK Snežnica uvedené oddiely zrušil. V budúcnosti nie je vylúčené ich opätovné zriadenie, avšak bolo by potrebné zabezpečiť ich nezávislé financovanie. V súčasnosti sa budeme naplno venovať len mládežníckemu futbalu.
    • V závere sme rozhodli o doplnení výstroja jednotlivých družstiev pred novou sezónou. Mladší žiaci obdržali 10 lôpt od sponzora zväzu. Prípravkárom a niektorým mladším žiakom budú prostredníctvom sponzorského daru zabezpečené kvalitné tašky. Klub od zväzu dostane plne vybavenú lekárničku, čím bude zabezpečené, že všetky 4 mužstvá budú mať svoju lekárničku.  Výbava v existujúcich lekárničkách bude doplnená. Z projektu Snežnica cup 2016 sa nám podarilo zabezpečiť novú latexovú lajnovačku. Dorastencom  a starším žiakom pribudnú 4 špičkové zápasové lopty, budú tiež dokúpené ďalšie tréningové lopty. Dorastencom pribudne k už existujúcim dresom novučká sada kvalitných dresov. V jesenných mesiacoch nevylučujeme kúpu šušťakových búnd pre všetkých hráčov klubu, toto však bude záležať od aktuálnych finančných možností klubu.
    • vlajka mšk snežnica

Pridaj komentár