Naša činnosť je do značnej miery závislá na Vašej podpore……. .

Podstatnú časť poukázaných prostriedkov zo zaplatených daní investujeme do Obecného štadióna Snežnica, časť prostriedkov používame na úhradu nákladov spojených s činnosťou našich mužstiev.

V roku 2022 sme všetky vyzbierané prostriedky investovali do nášho štadióna. Sumou 2 500€ sme spolufinancovali stavebné práce pri rekonštrukcii spŕch a wc. Za ďalšie vyzbierané finančné prostriedky sa nám podarilo zrekonštruovať striedačky, vymeniť oplotenie a vymaľovať zábradlie okolo hracej plochy a tiež brány. V budovaní chceme pokračovať

Veríme, že nás podporíte aj tento rok. Ak sa tak rozhodnete, do príslušného tlačiva môžete vpísať nasledovné údaje: 

IČO: 42215846 

právna forma: Občianske združenie 

názov: Mládežnícky športový klub Snežnica 

sídlo: OcÚ Snežnica 17, 023 32

My sa budeme snažiť vyhlásenia doručiť aj osobne, alebo cez našich zverencov priamo k Vám.

Právnické osoby a podnikatelia údaje vpisujú priamo do daňového priznania.

Prosíme Vás o Vašu podporu. Vyzbierané finančné prostriedky plánujeme využiť, tak ako je už vyššie uvedené najmä na rozvoj infraštruktúry obecného štadióna v Snežnici. 

Vopred ďakujeme!!!

Podrobnosti ako poukázať sumu zo zaplatených daní nájdete na portáli rozhodni.sk v  závislosti od toho, či ste zamestnanec, fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie, alebo právnická osoba.

Pridaj komentár