Všetci už určite čakáte na začiatok zimnej prípravy. Všetky informácie sa dozviete v tomto článku..

Na jarnú časť sezóny sa budeme pripravovať striedavo v telocvični ZŠ Snežnica a na multifunkčnom ihrisku nachádzajucom sa v areály školy. Hráči budú rozdelení do dvoch skupín.

V staršej skupine budú trénovať hráči narodení v rokoch 2000,2001,2002,2003. V mladšej skupine budú trénovať hráči narodení v rokoch 2004,2005,2006 a 2007. Po skúsenostiach z minulých rokov sme pristúpili k oddeleným tréningom, tak ako ste zvyknutí z tréningov uskutočňovaných vonku na ihrisku. Jednak je Vás veľa, taktiež kapacita telocvične a posilňovne je obmedzená a v neposlednom rade musíme zohľadniť vek jednotlivých hráčov.

Po polroku sa opäť do tréningu zapájajú aj hráči narodení v roku 2000. Títo hráči nevyužili viaceré možnosti, ktoré sme im ponúkali, aby po ukončení pôsobenia v kategórii mladších žiakov plynule hrali a trénovali ďalej. Teraz dostávajú opäť šancu, aby sa pripravili na ich účinkovanie v mužstve starších žiakov, ktoré chceme zriadiť od jesene. Vopred však upozorňujeme najmä skôr narodených, že pokiaľ sa budú vyskytovať v prístupe k tréningu, alebo v správaní k ostatným spoluhráčom prehrešky z minulosti, tieto už nebudeme tolerovať. Hrať a trénovať budú len tí, ktorí chcú a ktorí sa vedia prispôsobiť požiadavkám trénerov a kolektívu!

Takže kedy budeme trénovať? Starší hráči(r. narodenia 2000 až 2003) vždy v stredu a v piatok od 15.30 hod. do 17.00 hod. Mladší hráči(rok narodenia 2004 až 2007) vždy v stredu a v piatok od 17.00 hod. do 18.30 hod.

Starší začínajú s tréningami od stredy 15.1.2014. Skupina mladších hráčov začína od piatka 24.1.2014.

Zimná príprava bude doplnená účasťou našich mužstiev na halových turnajoch, prípadne prípravnými zápasmi na umelej tráve v Žiline. Vtedy môže dôjsť k zmenám v časoch tréningov, respektíve môže byť nejaký tréning nahradený zápasom. Preto treba vždy sledovať na web  stránke nášho klubu záložku “program tréningov”. Tam sa vždy dozviete kedy trénujeme, kedy hráme, prípadne sa tam dozviete o zrušení tréningu z nejakých vážnych, alebo neočakávaných dôvodov.

Takže, ešte si odpočinte a potom šup šup do práce!