Zhromaždenie členov MŠK Snežnica sa uskutoční dňa 12.06.2019 o 18.30 hod. na ihrisku v Snežnici.

 

Výkonný výbor MŚK Snežnica oznamuje všetkým svojim členom, že dňa 12.06.2019 od 18.30 hod. sa na ihrisku v Snežnici uskutoční Zhromaždenie členov MŠK Snežnica, na ktorom okrem iného budú zvolené aj orgány občianskeho združenia na ďalšie obdobie. Všetkých členov ako i záujemcov o členstvo v MŠK Snežnica pozývame!
Program rokovania:

1. oboznámenie sa so štruktúrou a stanovami klubu
2. prijatie nových členov
3. správa o činnosti Výkonného výboru MŠK
4. správa o činnosti futbalového oddielu, plány na nasledujúcu sezónu
5. správa o hospodárení klubu
6. správa Revíznej komisie
7. voľba Výkonného výboru a Revíznej komisie, voľba štatutárnych zástupcov občianskeho združenia

8. schválenie rozpočtu na sezónu 2019/2020
9. diskusia
10. prijatie uznesenia
p1010523

Pridaj komentár