Dňa 16.02.2017 sa uskutočnilo Zhromaždenie členov MŠK Snežnica, ktorého hlavným bodom boli voľby orgánov Mládežníckeho športového klubu Snežnica na  nasledujúce funkčné obdobie.

Prítomní členovia v krátkosti vyhodnotili pôsobenie klubu v roku 2016. Zaoberali sa prípravou jarnej sezóny a boli stanovené priority pri zabezpečovaní finančných prostriedkov na fungovanie klubu tak, aby aj naďalej mohli hráči nášho klubu hrať a trénovať bez zaťaženia poplatkami(okrem členského poplatku, ktorý vyberáme v sume 3€ na rok  pre SFZ). Aj naďalej sa budeme pri financovaní klubu spoliehať najmä na vlastné zdroje. Okrem sponzorských príspevkov bude naše úsilie aj tento rok smerovať k zabezpečeniu financii z podielu 2% zo zaplatených daní.Rátame aj s podporou od obce Snežnica. Dohodli sme sa aj na detailoch a organizačných záležitostiach ohľadne tradičných turnajov Snežnica cup. Tento rok budeme organizovať turnaje pre kategóriu prípravky a starších žiakov. Opäť sme sa zapojili  do grantového programu nadácie Kia Motors Slovakia, dúfame, že budeme aj tento rok úspešní.

Následne vo voľbách do orgánov MŠK Snežnica postupom podľa stanov nášho občianskeho združenia boli zvolení nasledovní funkcionári:
Predseda Výkonného výboru MŠK Snežnica – Ing. Peter Smieško,
Podpredseda Výkonného výboru MŠK Snežnica – Ján Ukrop,
Predseda a podpredseda Výkonného výboru MŠK Snežnica sú zároveň štatutárnymi zástupcami občianskeho združenia MŠK Snežnica.
——————————————————————-
Výkonný výbor:
Ing. Peter Smieško, Ján Ukrop st., Mgr. Marián Ukrop, Pavol Labuda a Štefan Labuda
Revízna komisia:
Jozef Smieško , Marián Šmehýl a Pavol Moravec
————————————————————————————
Vedenie jednotlivých oddielov:
Mgr. Marián Ukrop – predseda futbalového oddielu,

Orgány budú svoju právomoc vykonávať od 15.03.2017 do 15.03.2019.

Na najbližšie obdobie bude teda zabezpečená kontinuita vo fungovaní klubu, avšak do budúcnosti by bolo dobré keby sa do riadenia klubu zapojili aj noví ľudia, ktorí by boli prínosom pre snežnickí mládežnícky šport. Staronoví členovia orgánov MŠK Snežnica by radi medzi sebou privítali aj novú krv. Záujemcovia sa môžu kedykoľvek prihlásiť.

Pridaj komentár