Naša činnosť je do značnej miery závislá na Vašej podpore, obzvlášť v týchto ťažkých časoch sa na Vás spoliehame.

Podstatnú časť poukázaných prostriedkov zo zaplatených daní investujeme do zlepšovania Obecného štadióna Snežnica, časť prostriedkov používame na úhradu nákladov spojených s činnosťou našich mužstiev. Prehľad o našich investíciach nájdete na našej stránke, v sekcii na hornej lište- naše investície . Viď odkaz:   https://www.msksneznica.sk/nase-investicie/

  • Do príslušného tlačiva môžete vpísať nasledovné údaje: IČO: 42215846 právna forma: Občianske združenie názov: Mládežnícky športový klub Snežnica sídlo: OcÚ Snežnica 17, 023 32
  • My sa budeme snažiť vyhlásenia doručiť aj osobne, alebo cez našich zverencov priamo k Vám.
  • Právnické osoby a podnikatelia údaje vpisujú priamo do daňového priznania.
  • Prosíme Vás o Vašu podporu. Vyzbierané finančné prostriedky plánujeme využiť, tak ako je už vyššie uvedené najmä na rozvoj infraštruktúry obecného štadióna v Snežnici. 
  • Vopred ďakujeme!!!

Tento rok by sme sa chceli podieľať spolu s obcou Snežnica na rekonštrukcii sociálnych zariadení a prestavbe šatní na Obecnom štadióne v Snežnici. Vyzbierané finančné prostriedky zo zaplatených daní, ktoré nám poukážete teda využijeme na tento účel.

Podrobnosti ako poukázať sumu zo zaplatených daní nájdete na portáli rozhodni.sk v  závislosti od toho, či ste zamestnanec, fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie, alebo právnická osoba.

Pridaj komentár