Hoci sa pandémia konečne zrejme blíži k svojmu koncu, nádej na dobré časy nám berie ruská agresia na Ukrajine. Neklesáme však na duchu a aj v týchto ťažkých časoch sa snažíme myslieť pozitívne.

Od 12. februára sa naplno rozbehla zimná príprava našich mužstiev. Zatiaľ trénujeme v telocvični ZŠ Snežnica, postupne sa presunieme aj do exteríeru. Źiaci a prípravka trénujú vždy v stredu a v sobotu. Muži a dorast v stredu a piatok. S účaťou na tréningoch je to zatiaľ v poriadku. Najmladších nádejí chodí neúrekom, niekedy aj dvadsať. Tomuto sa tešíme, lebo zimná pauza trvala veľmi dlho. Hoci najmladšie kategórie majú do začiatku súťaží ešte množstvo času, začali sme v predstihu, aby sme udržali kontinuitu a aby sme neprišli o nejakých hráčov. V tomto období sa nám podarilo dokonca prijať nové deti, čomu sa veľmi tešíme.

Okrem športovej činnosti sa snažíme vylepšovať aj materiálne podmienky. V týchto dňoch sme zakúpili nové dresy pre najmladšiu prípravku, nové siete na brány ako i rohové zástavky. Kúpili sme aj novú počítačovú techniku potrebnú na online vedenie zápisov zo stretnutí, pretože tá doterajšia technika už doslúžila.

Od SFZ a ObFZ Kysúc sme dostali novú tlačiareň a tiež kvalitné lopty a rozlišovačky pre prípravkárov, za čo ďakujeme.

Našou snahou je tento rok vylepšiť aj sociálne zázemie na obecnom štadióne. V tomto smere chceme vlastníkovi priestorov- obci Snežnica byť nápomocní jednak finančnou spoluúčasťou, ale aj dobrovoľnými pracovnými brigádami. S rekonštrukciou šatní začíname už najbližšiu sobotu. Úplne v našej réžii bude rekonštrukcia striedačiek, ktorú chceme stihnúť už pred jarnou časťou súťaží.

Dúfame, že tak obci Snežnica ako i nám sa podarí na rekonštrukčné práce zabezpečiť čo najviac finančných prostriedkov a že skultúrnením obecného štadióna v Snežnici pomôžeme zvýšeniu úrovne športu, ale i ostatných kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré sa v týchto priestoroch uskutočňujú.

K realizácii našich plánov pomôžu aj Vaše príspevky z 2% zaplatených daní, za ktoré veľmi pekne ďakujeme.

Pridaj komentár