Čaká nás ťažká sezóna, ktorá bude náročná nielen po športovej stránke, ale aj finančne. Preto sa na Vás obraciame s prosbou o Vašu finančnú podporu.

V našej činnosti nám pomôže každý Váš finančný príspevok. Podporiť nás môžete zaslaním sponzorského daru na náš bankový účet vedený v ČSOB, pobočka Žilina, J. M. Hurbana 1, č.ú. 4013303121/7500, IBAN: SK35 7500 0000 0040 1330 3121

Do správy napíšte Vaše identifikačné údaje s poznámkou” MŚK Snežnica- príspevok na činnosť”, aby sme vedeli položku identifikovať a správne zaúčtovať. Všetci podporovatelia (ako i výška ich príspevku) budú zverejnení na našej klubovej stránke, okrem prípadov, kedy si to nebudete želať. V takom prípade pripíšte poznámku “nezverejňovať!”

Vaše finančné prostriedky budú použité výlučne na športovú činnosť MŠK Snežnica ako i na zlepšenie infraštruktúry Obecného štadióna v Snežnici.

Za Vaše príspevky Vám vopred úprimne ďakujeme!!!

Výkonný výbor MŠK Snežnica

thanks

 

Pridaj komentár