To, čo sa ešte nedávno zdalo byť ako utópia, je dnes príjemná realita. Na Obecnom štadióne v Snežnici sa úspešne zrealizoval projekt automatického zavlažovania. Ale poďme pekne postupne….

     Na začiatku dlhej cesty bola snaha funkcionárov MŠK Snežnica zmeniť hraciu plochu snežnického ihriska, ktorá pripomínala v letných mesiacoch skôr vyprahnutú púšť, na celosezónnú zelenú trávnatú plochu.

      Ešte v roku 2019 sme teda oslovili Obec Snežnica, prostredníctvom starostu obce MVDr. Milana Hlavatého so žiadosťou  o zapojenie sa obce do  projektu Slovenského futbalového zväzu  „ Výzva na projekt podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry“.

      Do výzvy sa nemohlo samostatne zapojiť naše občianske združenie, nakoľko nie sme vlastníci futbalového štadióna.

     Po kladnej reakcii pána starostu sme sa aktívne podieľali na vypracovaní projektu. Samotný projekt finalizovala obec Snežnica, ktorá tento projekt zaslala SFZ.

Obec Snežnica bola  vo výzve úspešná, s tým, že zo strany SFZ bude projekt podporený sumou 10. 000€.

Boli sme si vedomí, že vybudovanie moderného zavlažovania je finančne náročná záležitosť. Vedeli sme tiež, že v reáliach Obecného štadióna Snežnica, ktorý je umiestnený v kopcovitom teréne, len samotné vybudovanie zavlažovacieho systému nevyrieši problém s polievaním hracej plochy.

Bolo teda potrebné  riešiť aj zdroj vody na polievanie. Keďže už v minulosti bol v areály ihriska realizovaný skúšobný vrt na zabezpečovanie vody zo studne, ktorý však bol neúspešný, nebol predpoklad vyriešenia problému touto formou, hrozilo vynaloženie nemalých finančných prostriedkov s neistým výsledkom. Takže aj keď je z dlhodobého hľadiska najvýhodnejšie čerpať vodu z podzemného zdroja, aktuálne sa ako najvhodnejšou a finančne výhodnejšou cestou javilo osadenie nádrže na záchyt vody.

Vzhľadom k zložitej  situácii v súvislosti  s opatreniami proti šíreniu nákazy COVID-19 sme sa rozhodli podať obci pomocnú ruku a rozhodli sme sa, že MŠK Snežnica bude financovať kúpu železobetónovej nádrže o objeme 20m3, jej osadenie a vybudovanie napojenia  dažďovej vody  z budovy šatní ako i z vedľajšieho bytového domu a altánu nachádzajúceho sa v areály ihriska.

Obec koncom mája 2020 vyhlásila výberové konanie, v ktorom bola úspešná spoločnosť DGD Trade s.r.o. z východného Slovesnska. Veľmi si vážime, že obec pri verejnom obstaraní prihliadala na kvalitu, ktorá sa premietla do výzvy. Je to z pohľadu  kvality zavlažovania ako i budúcich nákladov na prevádzku systému veľmi dôležité.

V polovici júna sme začali riešiť svoju časť záväzku. Objednali sme železobetónový kolos vážiaci takmer 20 ton. Rozhodli sme sa nádrž umiestniť za plechový plot vedľa altánku a to najmä z dôvodu lepšieho napojenia na dažďovú vodu a lepšej manipulácie. Po odstránení plotu sa nám podarilo vybagrovať jamu na osadenie nádrže, tak aby bol zachovaný spád prívodu vody. Výkop bol veľmi hlboký, vysypali sme lôžko zo štrku a čakali sme na firmu, ktorá mala priviesť a osadiť nádrž. Počasie však   bolo celý mesiac daždivé a tak sme mali obrovské problémy s osadením nádrže, ktoré sa snažilo vyriešiť väčšie množstvo techniky, čo sa nám napokon s ťažkosťami podarilo.  Tu sa nám časť projektu, za ktorú sme prebrali zodpovednosť my ako klub dosť predražila.

Následne sme dali navŕtať prívodový a prepadový otvor, čo tiež nie je zadarmo a nakoniec sme zorganizovali 2 brigády na vybudovanie potrubí a šachty na zvedenie vody do nádrže. Keďže ide o dlhodobý projekt, rozhodli sme sa aj za cenu zvýšených nákladov vybudovať kvalitné napojenie, ktoré privedie do nádrže čo najväčšie množstvo vody. Museli sme rozobrať existujúcu dlažbu, vyzbíjať betónový podklad, vybudovať čistiacu šachtu, všetko riadne ponapájať a vrátiť do pôvodného stavu.  Všetko nás to stálo  veľa snahy a nemalé peniaze. Kým sme na začiatku rátali, že naša časť projektu bude stáť klub cca 3 000€, realita bola nakoniec úplne inde. Náš klub celkovo vynaložil 4 570,38 €.

Presne od stredy 1. júla začala samotná výstavba automatického zavlažovania, teda časť projektu financovaná Slovenským futbalovým zväzom za spoluúčasti obce Snežnica. Ani toto sa však nezaobišlo bez problémov. Už pri hĺbení pozdĺžnej ryhy chlapi narazili na húževnaté korene stromov, ktoré lemujú oplotenie hracej plochy. Čo však bolo ešte horšie, počas hĺbenia rýh na potrubie sa “vydolovalo ” dosť kameňa. Darmo, naše ihrisko je postavené v zložitých podmienkach dolných Kysúc. Práce napriek enormnej snahe chlapov napredovali len veľmi pomaly, všetko navyše komplikovali i ustavičné výdatné zrážky. Aby toho nebolo málo, pri hĺbení poslednej ryhy v závere týždňa to už nevydržal železný pás rýpadla, tak sa muselo čakať na náhradný diel z ČR.  To znamenalo ďalšie komplikácie a zdržanie. Nakoniec sa však všetko šťastne podarilo dokončiť. Poprvýkrát sme naplnili nádrž vodou a v sobotu 11. 07. 2020  konečne prvé prúdy vody pokropili hraciu plochu  snežnického ihriska . V nás vytryskla obrovská radosť a pocit zadosťučinenia. My sme našu časť projektu dokončili brigádou 18.07.2020.

Od prvotnej myšlienky k dokončeniu diela uplynul presne jeden rok, počas ktorého sme riešili množstvo vecí a množstvo problémov a komplikácii, minuli sme prakticky všetky usporené finančné prostriedky na činnosť,  obec Snežnica tiež vynaložila potrebné finančné prostriedky, bez ktorých by projekt nebolo možné realizovať. Stálo to však za to. Veríme, že vybudovaním závlahy sa nám v budúcnosti podarí prilákať k futbalu a aktívnemu pohybu veľa ďalších detí a mládeže, ale aj kvalitných hráčov k A mužstvu. Takto sa obci, ale aj nám vrátia investované peniaze.

Čo sa týka ďalších investícií, sme si vedomí, že teraz bude potrebné zrekonštruovať trávnik, je to však beh na dlhé trate, už teraz sa snažíme vylepšiť trávnik aspoň čiastočne, ale úplná rekonštrukcia zrejme prebehne až po ukončení nasledujúcej sezóny, pretože si to bude vyžadovať ďalšie financie, ktoré teraz zatiaľ nemáme k dispozícii a hracia plocha bude potrebovať tiež viac času bez zaťaženia.

 

Čo sa týka samotného systému, ten pozostáva z  24 postrekovačov značky Rain Bird s vnútornou riadiacou jednotkou Rain Bird ESP-Me-WiFi ready.

Postrekovače  a elektromagnetické ventily sú  určené na zavlažovanie ihrísk. Vyznačujú sa odolnosťou a dlhoročnou bezproblémovou prevádzkou. Ventilové šachty sú z odolného materiálu, schopné absorbovať primerané zaťaženie bez poškodenia systému. Veľmi dôležitou súčasťou nášho systému je zabudovanie frekvenčného meniča. Eliminuje zníženie životnosti čerpadla, keďže čerpadlo je spúšťané postupne, vyhneme sa tým veľkým nábehovým rázom či už pri spúšťaní alebo zastavení a tiež tomu, aby čerpadlo pracovalo na plný výkon, aj keď to odber vody nepotrebuje. Frekvenčný menič znižuje spotrebu čerpadla, čo predstavuje pri dobe prevádzky  podstatnú úsporu elektrickej energie. Navyše v prípade nedostatku vody automaticky vypne čerpadlo, čím sa predíde ďalším možným poškodeniam. Okrem uvedeného, ďalším ekologickým momentom systému je zber dažďovej vody a jej opätovná distribúcia do priestoru.

 

Financovanie projektu:

 

 systém automatického zavlažovania:

SFZ- 10 000€

obec Snežnica- 3 998,24 €

MŠK Snežnica- 439,20 €

železobetónová nádrž, vrátane dovozu, výkopových prác a osadenia,vybudovanie potrubí, čistiacej šachty a napojenie

MŠK Snežnica- 4 131,18 €

 

 

V závere chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomuto dielu.

Ďakujeme obci Snežnica za realizáciu projektu a jeho spolufinancovanie. Tiež  ďakujeme Slovenskému futbalovému zväzu za finančnú podporu.

Za kvalitné prevedenie diela ďakujeme firme DGD Trade s.r.o..

 Veľkú zásluhu  na projekte a prácach majú členovia Výkonného výboru MŠK Snežnica ako i všetci dobrovoľníci, ktorí sa zúčastnili na prácach spojených s realizáciou projektu.

Osobitne ďakujeme správcovi areálu ihriska Jarovi Králikovi za to, že bol počas celej doby výstavby nápomocný.

 

FOTOGALÉRIA:

IMG_20190710_145009796(1)(4)
pohľad na ihrisko v lete 2019

 

 

 

 

 

IMG_20200618_092046534(1)
železobetónová nádrž o objeme 20m3 a váhe takmer 20 ton dorazila do Snežnice

 

IMG_20200618_095221684
výkop na nádrž sa nám niekoľkokrát zosunul počas dažďa, bolo treba dočisťovať…
IMG_20200618_180631217
najmodernejšej technike zabránil terén nádrž vo svahu osadiť, aspoň sme zistili, že spodná časť nádrže váži 12 ton

 

IMG_20200618_201144447
nie je nad klasické stroje, tie si poradia so všetkým 🙂

 

IMG_20200618_203631908
vrchná časť nádrže je na mieste

 

IMG_20200701_093507444_HDR
pri hĺbení pozdĺžnej ryhy sme narazili na množstvo koreňov zo stromov

 

IMG_20200701_093514799_HDR

 

IMG_20200701_102256091_HDR
potrubie je pripravené na inštaláciu

 

IMG_20200701_170315415_HDR

 

 

IMG_20200702_172616943
aj takéto kamene  chlapi vydolovali …..

 

 

IMG_20200702_172747127_HDR
korene stromov komplikovali prácu na vybudovaní zavlažovania

 

IMG_20200702_172832542_HDR IMG_20200702_173050733_HDR

IMG_20200705_084602270

 

IMG_20200706_095706513
začistená ryha čaká na položenie trávnatého koberca
IMG_20200705_084822798
Automatické zavlažovanie bude ovládané Kvalitným systémom Rain Bird

IMG_20200705_084807117

 

IMG_20200718_095252671
brigáda MŠK Snežnica
IMG_20200718_105449292
napojenie bytového domu a budovy šatní na nádrž
IMG_20200718_125845773
zíde sa každá kvapka, aj z altánku

IMG_20200718_103412961 IMG_20200718_131307207

 

IMG_20200723_173220028 IMG_20200726_174424396 (1)

IMG_20200711_143353649
1. polievanie

 

 

Pridaj komentár