Vzhľadom k  opatreniu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia  MŠK Snežnica vydáva nasledovné pokyny k tréningom nášho klubu:

 

– tréning prebieha na ihrisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, okrem nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu,

– hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť vo vonkajších športoviskách nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,

– pri vstupe do areálu bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk, každý hráč ako i tréneri sú pri vstupe povinní dezinfikovať si ruky,

– zakazuje sa využívať súvisiace vnútorné priestory štadióna, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy,

– po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok, preto ich odložte do priestoru pred vstupom do budovy šatní,

– je povinnosťou futbalistov mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom, MŠK Snežnica až do odvolania nebude poskytovať počas tréningov pitný režim,

– tréneri jednotlivých družstiev MŠK Snežnica sú povinní viesť evidenciu účasti hráčov na tréningoch,

– hráči, ktorí sa v období medzi jednotlivými tréningami, čo i len krátkodobo zdržiavali v zahraničí sú povinní vopred informovať svojho trénera, ktorý rozhodne o prípadnej preventívnej neúčasti hráča na tréningu .

Veríme, že svojim zodpovedným prístupom prispejete k bezproblémovému priebehu tréningov nášho klubu.

Opatrenia platia do odvolania!

Výkonný výbor MŠK Snežnica

IMG_20190918_173306153

Pridaj komentár