V týchto dňoch končí dlhoročný starosta obce Snežnica Ján Pokrivka svoje  pôsobenie vo funkcii….

Ján Pokrivka viedol našu obec nepretržite od roku 1990. Počas svojho pôsobenia urobil kus dobrej roboty a realizoval množstvo projektov, ktoré posúvali Snežnicu stále vpred. Z pohľadu športu nám bol starosta vždy nápomocný. Vybudoval na ihrisku budovu so šatňami a sociálnym zázemím. Každoročne obec aj finančne podporovala šport v Snežnici nie len priamo finančnými dotáciami, ale obec hradila aj platby za vodu a energie. Na obecnom úrade sa na náklady obce prali dresy. Obec Snežnica počas starostovania Jána Pokrivku zrekonštruovala aj telocvičňu ZŚ, kde sa okrem iného položila nová drevená palubovka. V roku 2012 bolo z prostriedkov obce postavené multifunkčné ihrisko s umelou trávou a umelým osvetlením. Starosta vždy podporoval aj športové podujatia organizované v obci.V poslednom období  to bolo s finančnou podporou športu síce vďaka celkovej zlej finančnej situácii o niečo horšie, ale  obec vždy aspoň z časti náklady na činnosť športových klubov hradila.

 

starosta

 

Takže pán starosta, v mene nášho mládežníckeho športového klubu Vám touto cestou ďakujeme za všetko čo ste pre našu obec a zvlášť pre šport v Snežnici urobili a nebolo toho málo. Prajeme Vám ešte veľa rokov v kruhu svojej rodiny a priateľov.

Veľa sily a úspechov v ťažkej práci tiež prajeme nastupujúcemu starostovi, ktorý práve v týchto dňoch preberá vedenie našej obce – pánovi MVDr. Milanovi Hlavatému a veríme, že aj s ním bude výborná spolupráca ako tomu tak bolo s odchádzajúcim starostom.

Výkonný výbor MŠK Snežnica

 

Pridaj komentár