Hoci sa na začiatku marca úplne zastavil futbalový život, aj v týchto dňoch sa snažíme robiť všetko preto, aby sme po ukľudnení aktuálnej situácie vyvolanej opatreniami v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 mohli fungovať ďalej a aby sme napredovali.

Od apríla sa až traja z našich trénerov zapojili do štúdia v trénerskom kurze pre licenciu UEFA Grassroots C.  Časť kurzu aktuálne prebieha dištančnou formou. Veríme, že v jeseni po úspešnom absolvovaní kurzu už budeme mať kvalifikovaných trénerov a že získane vedomosti nám pomôžu aj v zlepšovaní tréningov a vedení mužstiev v súťažiach.

 

Zapojili sme sa tiež do projektu Nadácie Kia Motors Slovakia, prostredníctvom ktorého sme chceli vybudovať na polovici hracej plochy solárne tréningové osvetlenie a chceli sme  tiež vymeniť nevyhovujúce ochranné pletivo pozdĺž hracej plochy za ochrannú sieť, s tým, že natrieme aj pôvodné stĺpy, resp. konštrukciu. Hodnota investícii v projekte bola plánovaná na sumu takmer 3 500€. Naša snaha však tentokrát nebola úspešná. Hoci sme postúpili s projektom do finálnej výberovej fázy, projekt nakoniec nebol vylosovaný, a tak budeme musieť hľadať iné finančné zdroje, alebo sa pokúsime byť úspešný zasa o rok.

 

Najpodstatnejším je teraz pre nás projekt vybudovania automatického zavlažovania na Obecnom štadióne Snežnica, ktorý realizuje obec Snežnica, pričom  Slovenským futbalovým zväzom už bola odsúhlasená na projekt dotácia 10 000€. Keďže projekt, vrátane vyriešenia zdroja vody je finančne náročnejší, budeme sa snažiť byť obci nápomocný a to nielen vykonaním prípadných prác formou brigád, ale tiež finančne. V týchto dňoch chceme osloviť obec s návrhom konkrétneho riešenia. Veríme, že hoci je krízová situácia, spoločne nájdeme spôsob ako projekt zrealizovať čo najskôr. Zavlažovanie hracej plochy je pre nás priorita.

 

V týchto dňoch tiež vrcholí naša snaha o získanie podielu 2% zo zaplatených daní. Niečo sa nám už podarilo odovzdať. Ak ste sa ešte doposiaľ nerozhodli kam svoje 2% poukážete, velmi by nám pomohlo, keby ste sa rozhodli práve pre náš klub. Vyhlásenia treba doručiť daňovému úradu do 30.04.2020, resp. v rovnakom čase ich odoslať poštou. Vážime si,  že nás oslovujete aj sami s ponukou na poukázanie 2%, čo berieme ako prejav dôvery v náš klub a tiež ako dôveru v účelné použitie poukázaných finančných prostriedkov.

 

Čo sa týka obnovenia tréningov, hoci tento týždeň boli v určitých športoch uvoľnené opatrenia vlády SR, musíme postupovať opatrne. Predpokladáme, že niekedy v máji by sme opäť mohli začať trénovať. Nebude to však určite skôr ako v druhej polovici mája. Pri opätovnom naštartovaní tréningového procesu bude záležať od celkového vývoja pandémie v SR, samozrejme tiež od rozhodnutia obce Snežnica, ktorá je vlastníkom športovísk, na ktorých vykonávame športovú činnosť a potrebujeme tiež čas na prípravu podmienok tréningov, ktoré budeme môcť vykonávať na základe prísne stanovených pravidiel.

 

Na záver Vám dávame do pozornosti článok v regionálnych novinách Kysuce, kde sa môžete dozvedieť viac o našom klube.

V elektronickej podobe je časť článku dostupná aj na nasledovnom odkaze:

https://mykysuce.sme.sk/c/22383131/sezonu-muzov-odpalili-dymovnicami-sneznici-sa-podarilo-opat-dostat-ludi-na-futbal.html

IMG_20200422_135604478 IMG_20200422_135625858_BURST000_COVER_TOP

To je zatiaľ všetko, dávajte si na seba pozor a držte sa!

Pridaj komentár