Už najbližšiu sobotu 17.11.2018 sa v športovej hale pri ZŚ V. Javorku v Źiline uskutočnia halové turnaje Snežnica cup 2018.

Turnaje tento rok organizujeme pre kategórie U-11 a U-15. Boje začnú ranným turnajom prípravkárov, ktorý štartuje po 09.00 hod. Na poludnie sa do bojov o trofeje zapoja aj starší žiaci.

Turnaje budú pre naše mužstvá zároveň ukončením jesennej časti ročníka 2018/2019.

 

 

Na turnaji pre kategóriu U-11 „Snežnica cup 2018“, sa zúčastnia 4mužstvá:

FK Vadičov

RTJ Brodno

ŠK Radoľa

MŠK Snežnica

 

Štart hráčov

Na turnaji môžu štartovať hráči narodení v roku 2008 a mladší. Za oprávnenosť štartu hráčov zodpovedajú vedúci mužstiev. Na turnaji štartujú jednotlivé mužstvá v počte  10 hráčov.

Pravidlá hry

Hrá sa podľa pravidiel futbalu upravených pre potreby halového futbalu a vekovej kategórie U-11, tak, aby boli hráčom zrozumiteľné. Na palubovke hrajú mužstvá v počte 1+4   na brány vo veľkosti hádzanárskych brán. Brankár môže loptu rozohrať viacerými spôsobmi, a to jej vyhodením z rúk, vykopnutím z rúk a taktiež vykopnutím zo zeme. Brankár nemôže vyhodiť, alebo vykopnúť loptu z ruky za poliacu čiaru. Pokiaľ si brankár položí loptu  na palubovku, stáva sa hráčom v poli a teda môže byť atakovaný hráčom súpera. Aut sa zahráva kopnutím do stojacej lopty z príslušnej čiary. Ak sa lopta dotkne stropu, zahráva sa aut.  Rohový kop sa zahráva  z vyznačeného miesta kopom do lopty. Pri zahrávaní lopty z autu, sa musia hráči súpera nachádzať vo vzdialenosti najmenej 3 metre od lopty. Pri zahrávaní rohu sa musia hráči súpera nachádzať vo vzdialenosti najmenej 4 metre od lopty. Priamo z autu gól neplatí. Bližšie pravidlá ako i ohraničenia ihriska a pokutového územia budú vedúcim mužstiev a hráčom upresnené priamo pred turnajom v hale. V prípade, že hráč dostane v zápase červenú kartu, jeho mužstvo bude počas 2 minút hrať oslabené o jedného hráča. V prípade, že počas vylúčenia dostane oslabené mužstvo gól, môže potrestané mužstvo doplniť počet hráčov  na  základný počet. Vylúčený hráč môže  nastúpiť v ďalšom zápase, okrem prípadov keď bola červená karta udelená za hrubé nešportové správanie( vulgárne nadávky rozhodcovi, protihráčom, fyzické napadnutie a podobne). V takomto prípade má vylúčený hráč stop aj v nasledujúcom zápase svojho mužstva. Naplnenie tejto alternatívy nepredpokladáme, ale v pravidlách sme ju formálne upravili vyššie uvedeným spôsobom. Počas jedného zápasu môže mužstvo vystriedať neobmedzený počet hráčov hokejovým spôsobom. Z dôvodu plynulosti hry  je potrebné striedať pri striedačke mužstva. Striedajúci hráč môže nastúpiť  na ihrisko až potom, čo striedaný hráč opustí hraciu plochu.

Systém turnaja a kritéria hodnotenia:

Hrá sa systémom každý s každým. Zápasy sa hrajú 1x 18 minút. Časomieru zastaví rozhodca len v prípade dlhšieho prerušenia hry(napr. zranenie hráča, zakopnutie a uviaznutie lopty v ochrannej sieti a podobne). Rozhodca umožní mužstvu kopať pokutový kop, ktorý nariadil pred uplynutím riadneho hracieho času aj v prípade, že pred zahraním kopu uplynul čas zápasu. Za víťazstvo v zápase skupiny mužstvo získa 3 body, za remízu mužstvá získavajú 1 bod. Za prehru sa body neudeľujú. O celkovom poradí  rozhodujú postupne tieto kritéria: dosiahnutý počet bodov, pri rovnosti bodov vzájomný zápas. Ak nebude možno určiť víťaza podľa týchto kritérií, rozhoduje celkové skóre a ako posledné kritérium sa použije väčší počet vstrelených gólov vo všetkých zápasoch. Pri rovnosti týchto ukazovateľov budú zainteresované mužstvá kopať pokutové kopy. Každé mužstvo kope 3 pokutové kopy, ktoré vždy kopú rozliční hráči mužstva. V prípade, že sa nerozhodne v týchto sériách, kope každé mužstvo po jednom pokutovom kope až do rozhodnutia. V tomto rozstrele už môže penalty kopať aj rovnaký hráč mužstva opakovane.

Časový plán turnaja U-11

 

TURNAJ U-11(zápasy 1x 18 minút)

 

08.45 až 09.15 hod.- registrácia a pridelenie šatní

 

 1. zápas – 09. 20 hod…………………….Vadičov-Radoľa

 

09.40 hod. Slávnostné otvorenie turnaja s nástupom všetkých mužstiev

 

 1. zápas – 9.50 hod…………………….Snežnica- Brodno

 

 1. zápas – 10.15 hod……………………..Snežnica – Radoľa

 

 1. zápas –10.35 hod……………………..Brodno- Vadičov

 

 1. zápas – 11.00 hod. ……………………Snežnica – Vadičov

 

 1. zápas – 11.20 hod. ……………………Brodno – Radoľa

 

 •  slávnostné vyhlásenie výsledkov turnaja

 

 

Organizačné pokyny:

 

Je potrebné počas dňa dodržiavať časový program, nakoľko hala je prenajatá na určitý čas a po turnaji kategórie U-11 nasleduje ďalší turnaj, ktorý organizujeme pre kategóriu U-15.

Mužstvá by mali mať v turnajových zápasoch k dispozícii aspoň jednu sadu dresov. V prípade farebnej podobnosti náš klub zabezpečí rozlišovačky.

Prosíme, aby ste dohliadli na to, aby Vaši hráči mali obuv vhodnú do haly, ktorá nezanecháva stopy na povrchu a je čistá!!!

 Pred prvým zápasom vedúci mužstiev vypíšu súpisku hráčov. Čísla dresov  uvedené v súpiske hráči budú používať počas celého dňa. V prípade zmeny je povinný vedúci mužstva túto zmenu oznámiť pri stolíku časomeračov.

Rozhodcov a časomeračov zabezpečuje usporiadateľský klub.

Náklady na turnaj hradí usporiadajúci klub, štartovné sa neplatí. Pre mužstvá je zabezpečený pitný režim. Počas dňa bude v prevádzke bufet, kde sa budú môcť účastníci turnaja a diváci občerstviť. Všetky mužstvá  budú za svoju snahu odmenené vecnými cenami. Vyhodnotíme aj najlepšieho  brankára turnaja a najlepšieho hráča z každého mužstva.

Turnaj nie je poistený, všetky mužstvá nastupujú na vlastnú zodpovednosť. Cenné veci(mobilné telefóny, hotovosť a podobne) neodporúčame vo vlastnom záujme nechať v šatniach. Tieto je potrebné uschovať u jednotlivých vedúcich mužstiev. Za prípadné straty, resp. odcudzenia vecí organizátor nezodpovedá.

Informácie o turnaji   ako i výsledky a foto budú  zverejnené na www.msksneznica.sk ako i na FB stránke MŠK Snežnica.

Vaše otázky súvisiace s turnajom sme pripravení ochotne odpovedať na msksneznica@gmail.com, resp. na  tel. čísle 0907 966 200.

 

Na turnaji pre kategóriu U-15 „Snežnica cup 2018“, ktorý organizuje MŠK Snežnica  sa zúčastnia 4mužstvá:

Štart Dunajov

TJ Snaha Zborov nad Bystricou

ŠK Radoľa

MŠK Snežnica

 

Štart hráčov

Na turnaji môžu štartovať hráči narodení v roku 2004 a mladší. Za oprávnenosť štartu hráčov zodpovedajú vedúci mužstiev. Na turnaji štartujú jednotlivé mužstvá v počte  10 hráčov.

Pravidlá hry

Hrá sa podľa pravidiel futbalu upravených pre potreby halového futbalu a vekovej kategórie U-15, tak, aby boli hráčom zrozumiteľné. Na palubovke hrajú mužstvá v počte 1+4   na brány vo veľkosti hádzanárskych brán. Brankár môže loptu rozohrať viacerými spôsobmi, a to jej vyhodením z rúk, vykopnutím z rúk a taktiež vykopnutím zo zeme. Brankár nemôže vyhodiť, alebo vykopnúť loptu z ruky za poliacu čiaru. Pokiaľ si brankár položí loptu  na palubovku, stáva sa hráčom v poli a teda môže byť atakovaný hráčom súpera. Aut sa zahráva kopnutím do stojacej lopty z príslušnej čiary. Ak sa lopta dotkne stropu, zahráva sa aut.  Rohový kop sa zahrávaz vyznačeného miesta kopom do lopty. Pri zahrávaní lopty z autu, sa musia hráči súpera nachádzať vo vzdialenosti najmenej 3 metre od lopty. Pri zahrávaní rohu sa musia hráči súpera nachádzať vo vzdialenosti najmenej 4 metre od lopty. Priamo z autu gól neplatí. Bližšie pravidlá ako i ohraničenia ihriska a pokutového územia budú vedúcim mužstiev a hráčom upresnené priamo pred turnajom v hale. V prípade, že hráč dostane v zápase červenú kartu, jeho mužstvo bude počas 2 minút hrať oslabené o jedného hráča. V prípade, že počas vylúčenia dostane oslabené mužstvo gól, môže potrestané mužstvo doplniť počet hráčov  na  základný počet. Vylúčený hráč môže  nastúpiť v ďalšom zápase, okrem prípadov keď bola červená karta udelená za hrubé nešportové správanie( vulgárne nadávky rozhodcovi, protihráčom, fyzické napadnutie a podobne). V takomto prípade má vylúčený hráč stop aj v nasledujúcom zápase svojho mužstva. Naplnenie tejto alternatívy nepredpokladáme, ale v pravidlách sme ju formálne upravili vyššie uvedeným spôsobom. Počas jedného zápasu môže mužstvo vystriedať neobmedzený počet hráčov hokejovým spôsobom. Z dôvodu plynulosti hry  je potrebné striedať pri striedačke mužstva. Striedajúci hráč môže nastúpiť  na ihrisko až potom, čo striedaný hráč opustí hraciu plochu.

Systém turnaja a kritéria hodnotenia:

Hrá sa systémom každý s každým. Zápasy sa hrajú 1x 20 minút. Časomieru zastaví rozhodca len v prípade dlhšieho prerušenia hry(napr. zranenie hráča, zakopnutie a uviaznutie lopty v ochrannej sieti a podobne). Rozhodca umožní mužstvu kopať pokutový kop, ktorý nariadil pred uplynutím riadneho hracieho času aj v prípade, že pred zahraním kopu uplynul čas zápasu. Za víťazstvo v zápase skupiny mužstvo získa 3 body, za remízu mužstvá získavajú 1 bod. Za prehru sa body neudeľujú. O celkovom poradí  rozhodujú postupne tieto kritéria: dosiahnutý počet bodov, pri rovnosti bodov vzájomný zápas. Ak nebude možno určiť víťaza podľa týchto kritérií, rozhoduje celkové skóre a ako posledné kritérium sa použije väčší počet vstrelených gólov vo všetkých zápasoch. Pri rovnosti týchto ukazovateľov budú zainteresované mužstvá kopať pokutové kopy. Každé mužstvo kope 3 pokutové kopy, ktoré vždy kopú rozliční hráči mužstva. V prípade, že sa nerozhodne v týchto sériách, kope každé mužstvo po jednom pokutovom kope až do rozhodnutia. V tomto rozstrele už môže penalty kopať aj rovnaký hráč mužstva opakovane.

Časový plán turnaja

 

TURNAJ U-15(zápasy 1x 20 minút)

 

12.05 až 12.25 hod.- registrácia a pridelenie šatní

 

 1. zápas – 12.30 hod. …………..Snežnica- Radoľa

 

12.50 hod.- Slávnostné otvorenie turnaja

 

 1. zápas –12. 55 hod. …………………..Dunajov – Zborov

 

 1. zápas –13.20 hod. …………………….Radoľa – Zborov

 

 1. zápas – 13.40 hod. …………………….Snežnica- Dunajov

 

 1. zápas –14. 05 hod. ………………………Dunajov – Radoľa

 

 1. zápas – 14.25 hod. ……………………….Snežnica- Zborov

 

14.50 hod. – Slávnostné vyhlásenie výsledkov

Tešíme sa na Vašu účasť a na pekné výkony našich  nádejí! Radi privítame aj rodičov a fanúšikov všetkých mužstiev.

 

 

 

Pridaj komentár