Aj tento rok nás možete podporiť sumou 2%, resp. 3% z daní, ktoré ste zaplatili za zdaňovacie obdobie roku 2013…

V predchádzajúcom období ste nás mohli podporiť prostredníctvom nadácie Spoločne pre región Žilina. V tomto roku sme sa mohli po prvý krát zaregistrovať do zoznamu prijímateľov aj my. Túto šancu sme využili, a tak nás  môžete podporiť poukázaním sumy zo zaplatenej dane priamo v prospech MŠK Snežnica.  Vaša podpora sa tak rýchlejšie dostane priamo k našim malým futbalistom. Touto cestou ďakujeme za výbornú spoluprácu nadácii Spoločne pre región Źilina, ktorá nám umožnila preklenúť úvodné obdobie nášho fungovania, kedy sme v zmysle zákona nemohli byť ešte zaradení do zoznamu prijímateľov.

Podrobnosti ako poukázať sumu zo zaplatených daní nájdete na portáli rozhodni.sk

Údaje potrebné na poukázanie sumy práve nášmu klubu nájdete v nasledovnom tlačive:

Vyhlasenie_pre zamestnancov MŠK Snežnica

Toto tlačivo môžu využiť zamestnanci, za ktorých zrazil preddavky zamestnávateľ. Údaje z tlačiva môžu v príslušných daňových priznaniach využiť aj právnické osoby a rovnako fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie.

Ak by ste mali problém s otvorením tlačiva, potrebné údaje sú nasledovné:

IČO: 42215846

právna forma: Občianske združenie

názov: Mládežnícky športový klub Snežnica

sídlo: OcÚ Snežnica 17, 023 32

My sa budeme snažiť vyhlásenia doručiť osobne, alebo cez našich zverencov priamo k Vám. Vyhlásenia spolu s potvrdeniami o zaplatení dane od zamestnávateľa môžete zaslať priamo daňovému úradu, alebo nám ich doručte osobne a my ich za Vás príslušnému daňovému úradu doručíme. Zamestnanci by nám mali vyhlásenia doručiť najneskôr do 15.4.2014, aby sme ich stihli včas odovzdať.

2 perc

Prosíme Vás o Vašu podporu, nakoľko existencia nášho klubu je závislá od sumy pochádzajúcej zo zaplatenej dane. Účel použitia bude tak ako vždy zverejnený na našej web stránke. Vopred ďakujeme!!!

Prípadné otázky nám zasielajte na msksneznica@gmail.com, alebo do diskusie na tejto stránke, respektíve na FB stránke.