V marci 2011 v Snežnici vznikol športový klub a to MŠK Snežnica(Mládežnícky športový klub Snežnica). V tomto klube pokračujú v predchádzajúcej práci viacerí bývalí funkcionári OŠK s tým, že podstatná časť činnosti mládežníckeho klubu je zameraná na futbal mládeže. Predsedom tohto klubu je Ing. Peter Smieško  a predsedom futbalového oddielu je Mgr. Marián Ukrop. Mládežnícky futbal v Snežnici zaznamenal obrovský boom. Celkovo v klube hrá futbal viac ako 60 detí a to nie len z našej obce, ale aj z okolia. V prvej polovici roka 2017  máme zaregistrovaných presne 52 hráčov a ďalší zatiaľ len trénujú bez registrácie. Klubu sa podarilo za krátky čas vybudovať zdravú základňu. Hráči majú veľmi dobré materiálne zabezpečenie, čo sa postupne začína prejavovať aj na výsledkoch mužstiev, ktoré si mimochodom merajú sily s klubmi zvučného mena. Účasťou našich mužstiev na turnajoch v rôznych vekových kategóriach výborne reprezentujeme našu obec. Dobré meno obce si mládežníci získali aj organizovaním či už letných, alebo halových turnajov. Vďaka tomu nás poznajú nielen za hranicami okresu, ale aj za hranicami kraja, dokonca aj v zahraničí. Je treba povedať, že poctivá práca s malými futbalistami už od predškolského veku začína prinášať svoje ovocie, pretože v klube hrá niekoľko výnimočných talentov, ktoré môžu vo futbale veľa dokázať. Je to však beh na dlhé trate.

Orgány občianskeho združenia vykonávajú svoje právomoci počas funkčného obdobia od 15.3.2017 do 15.3.2019.
Predseda Výkonného výboru MŠK Snežnica – Ing. Peter Smieško, nar.3.7.1984, trvale bytom Snežnica č.274, 023 32.
Podpredseda Výkonného výboru MŠK Snežnica – Ján Ukrop, nar. 24.6.1953, trvale bytom Snežnica č. 50, 023 32.
Predseda a podpredseda Výkonného výboru MŠK Snežnica sú zároveň štatutárnymi zástupcami občianskeho združenia MŠK Snežnica.
——————————————————————-
Výkonný výbor:
Ing. Peter Smieško, Ján Ukrop st., Mgr. Marián Ukrop, Pavol Labuda a Štefan Labuda
Revízna komisia:
Jozef Smieško , Marián Šmehýl a Pavol Moravec
————————————————————————————
Vedenie jednotlivých oddielov:
Mgr. Marián Ukrop – predseda futbalového oddielu,0907 966 200

 

 

Orgány občianskeho združenia, ktoré vykonávali svoje právomoci počas funkčného obdobia od 15.3.2015 do 15.3.2017.
Predseda Výkonného výboru MŠK Snežnica – Ing. Peter Smieško, nar.3.7.1984, trvale bytom Snežnica č.274, 023 32.
Podpredseda Výkonného výboru MŠK Snežnica – Ján Ukrop, nar. 24.6.1953, trvale bytom Snežnica č. 50, 023 32.
Predseda a podpredseda Výkonného výboru MŠK Snežnica sú zároveň štatutárnymi zástupcami občianskeho združenia MŠK Snežnica.
——————————————————————-
Výkonný výbor:
Ing. Peter Smieško, Ján Ukrop st., Mgr. Marián Ukrop, Pavol Labuda a Štefan Labuda
Revízna komisia:
Jozef Smieško , Marián Šmehýl a Pavol Moravec
————————————————————————————
Vedenie jednotlivých oddielov:
Mgr. Marián Ukrop – predseda futbalového oddielu,0907 966 200

 

 

Orgány občianskeho združenia, ktoré vykonávali svoje právomoci počas funkčného obdobia od 15.3.2013 do 15.3.2015.
Predseda Výkonného výboru MŠK Snežnica – Ing. Peter Smieško,
Podpredseda Výkonného výboru MŠK Snežnica – Ján Ukrop,

——————————————————————-
Výkonný výbor:
Ing. Peter Smieško, Ján Ukrop st., Mgr. Marián Ukrop, Pavol Labuda a Martin Ukrop
Revízna komisia:
Jozef Smieško , Marián Šmehýl a Jaroslav Beňadik.
————————————————————————————
Vedenie jednotlivých oddielov:
Mgr. Marián Ukrop – predseda futbalového oddielu,
Ján Tomáš – predseda futsalového oddielu,
Ján Ukrop – predseda stolnotenisového oddielu,

 

 

Orgány občianskeho združenia, ktoré vykonávali svoje právomoci počas funkčného obdobia od 15.3.2011 do 15.3.2013.
Predseda Výkonného výboru MŠK Snežnica – Ing. Peter Smieško,
Podpredseda Výkonného výboru MŠK Snežnica – Ján Ukrop,

——————————————————————-
Výkonný výbor:
Ing. Peter Smieško, Ján Ukrop st., Mgr. Marián Ukrop, František Bakoš a Martin Ukrop
Revízna komisia:
Jozef Smieško , Peter Voštenák a Jaroslav Beňadik.
————————————————————————————
Vedenie jednotlivých oddielov:
Mgr. Marián Ukrop – predseda futbalového oddielu,
Ján Tomáš – predseda futsalového oddielu,
Ján Ukrop – predseda stolnotenisového oddielu,
Ing. Peter Smieško – predseda turistického oddielu,